top of page

Missie

Mivalti omwarmt je!

Mivalti draagt bij in het geluk van personen met een beperking. We staan met volle goesting nabij, achter en naast jou én de medewerker, omwarmen en dagen uit tot meer. We geloven in de regie van het eigen leven vanuit  "Ik ben wie ik ben". We doen dit door uit te blinken in aandacht, inzet, inzicht en verbinding. 

ONS LOGO

Zorg is omwarmen met een warm hart.

Een hart als symbool, omwarmen ons motto.

Via de kleuren, een kwinkslag naar ons verleden.

De lijnen wat ruw en onvolmaakt, ons oog voor de kwetsbaarheid in ieder van ons, onze blik op mogelijkheden. 

 

Natuurlijk met de puntjes op de i, onze zorg voor kwaliteit en duurzaamheid. 

Een logo gemaakt met en door de gasten. 

ONS VERHAAL

De eerste sporen van Mivalti zijn terug te vinden in mei 1976, toen dhr. Roland Berteloot, werkzaam als opvoeder in de gehandicaptensector, zich in Tielt vestigde. Hij stelde vast dat er in de Tieltse regio geen voorziening bestond voor de opvang en begeleiding van mensen met een beperking.

Roland verdedigt zijn ideeën bij het Arrondissementeel Promotiecomité voor het Tieltse (APT) en wordt voorzitter van de werkgroep “Gehandicaptenzorg”. Allen zijn overtuigd: de regio Tielt moet een antwoord bieden op de zorgvraag van personen met een beperking. Meteen het startsein voor het ontstaan, de groei en bloei van MIVALTI.

Op 25 mei 1976 leggen 48 leden tijdens de “Algemene Vergadering” de statuten vast en ziet de vzw MInderVALiden TIelt het levenslicht.

Dhr. Christian Vande Vyvere zet als eerste voorzitter zijn schouders onder het initiatief. Korte tijd later wordt vzw Mivalti boven de doopvont gehouden.

Een pand wordt gevonden in de Gruuthusestraat 36 te Tielt waar in 1978 de eerste bouwwerken startten. Vanuit ‘Gruuthuse’ groeit vzw Mivalti uit tot een werking op een domein van 2 ha.

Op 17 maart 1980 verwelkomt Mivalti haar eerste gasten via een erkenning van 10 bedden tehuis en 16 plaatsen dagcentrum.

Mivalti gaat voor een kwaliteitsvolle samenwerkingsverband van mensen die werken aan een gemeenschappelijk doel. Dat doen we door samen te bouwen aan een duurzame en liefdevolle organisatie waar eenieder meetelt. 

U kan onze medewerkers bereiken op het algemeen nummer 051/40 52 52 of via info@mivalti.be 

bottom of page