top of page

ONZE BELOFTE

De dienst begeleid werken voorziet de nodige administratieve documenten zoals een raamovereenkomst in verband met samenwerking, verzekering, ... In een afsprakennota noteren we concrete afspraken. Mivalti garandeert een blijvende ondersteuning van een jobcoach door regelmatige bezoeken, telefonische en persoonlijke gesprekken. Jaarlijks zitten we samen voor een evaluatie.

WAT IS BEGELEID WERKEN

Begeleid werken geeft personen met een beperking kansen om een 'onbezoldigde' job uit te voeren in een gewone werkomgeving. We kiezen voor 'talent in actie' waardoor ze een aantal vaardigheden en competenties kunnen ontwikkelen. Deelname in de maatschappij door zinvol werk en een betere kwaliteit van leven is het doel.

De begeleid werker krijgt de ondersteuning van een jobcoach van de dienst begeleid werken. Met de werkgever zoeken we samen naar de opdrachten die haalbaar zijn en zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. De tijdsinvestering van de werkgever proberen we tot een minimum te beperken.

Koen - Vives Kortrijk.jpg
Jan D - containerpark 5.jpg

HOE VERLOOPT DE BEGELEIDING

Op een eerste gesprek leggen we het stappenplan en de methodiek van begeleid werken uit aan de cliënt. De jobcoach maakt een analyse van de mogelijkheden, interesse en wensen van de toekomstige begeleid werker. We maken een individueel ondersteuningsplan op. De jobcoach zoekt een takenpakket op maat. Samen met de cliënt en zijn netwerk gaan we op zoek naar een geschikte werkpost. De verplaatsing van en naar het werk is een belangrijk onderdeel. De arbeidstijd varieert van enkele uren tot enkele dagen per week. Tijdens de proefperiode begeleidt de jobcoach de begeleid werker bij het aanleren van individuele taken. Hij gaat indien nodig op zoek naar hulpmiddelen. Op de werkvloer is altijd een werkbegeleider aanwezig. De begeleid werker kan er met al zijn vragen terecht.

De jobcoach adviseert de werkbegeleider en werkgever tijdens de ganse periode. De duur en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de werkopdracht

bottom of page