Doneren

  Ons verhaal

De eerste sporen van Mivalti zijn terug te vinden in mei 1976, toen dhr. Roland Berteloot, werkzaam als opvoeder in de gehandicaptensector, zich in Tielt vestigde. Hij stelde vast dat er in de Tieltse regio geen voorziening bestond voor de opvang en begeleiding van mensen met een beperking.

Hij verdedigde zijn ideeën bij het Arrondissementeel Promotiecomité voor het Tieltse (APT) en werd voorzitter van de werkgroep “Gehandicaptenzorg”. Allen waren ze overtuigd: de regio Tielt moest een antwoord bieden op de zorgvraag van personen met een beperking. Meteen het startsein voor het ontstaan, de groei en bloei van MIVALTI, … een weldaad voor de Tieltse regio.

Op 25 mei 1976 legden 48 leden tijdens hun “Algemene Vergadering” de statuten vast en zag de vzw MInderVALiden TIelt het levenslicht.

Dhr. Christian Vande Vyvere zette als eerste voorzitter zijn schouders onder het initiatief. Korte tijd later werd vzw Mivalti boven de doopvont gehouden.

Een pand werd gevonden in de Gruuthusestraat 36 te Tielt waar in 1978 de eerste bouwwerken startten. Vanuit ‘Gruuthuse’ groeide vzw Mivalti uit tot een werking op een domein van 2 ha.

Op 17 maart 1980 verwelkomde Mivalti haar eerste gasten via een erkenning van 10 bedden tehuis en 16 plaatsen dagcentrum.