Beschermd wonen

Heb je voldoende mogelijkheden om in een zelfstandiger woonvorm te functioneren, dan kan je in “beschermd wonen” terecht. Je krijgt er de kans, om onder begeleiding, je eigen leven zelfstandig vorm te geven.

Chantal, Ann en Greet ondersteunen je in het huishouden, bij het invullen van je vrije tijd, bij de dagelijkse dingen van het leven.

Overdag kan je naar de dagbesteding, blijf je ook thuis of ga je buitenshuis aan het werk.

In “De Overkant” wonen 3 mensen en in “Het Vierkant” zijn er 5 bewoners.

Eén persoon woont in een flatje in de stad en ook in “De Villa” vinden 5 mensen een thuis.