Sociale dienst

De sociale dienst is een ondersteunende dienst voor de cliënten, familieleden en begeleiders.  Een goede samenwerking tussen gebruiker, familie en begeleiders staat voorop.  Deze is gebaseerd op wederzijds respect waarbij de familieleden als ervaringsdeskundigen beschouwd worden.

Als er vragen zijn over de sociale administratie (attesten, tegemoetkomingen, vrijstellingen, …) kan men bij de maatschappelijk werker terecht.  Hij heeft uitleg over de sociale wetgeving en helpt bij het invullen van de formulieren.

Hij vertegenwoordigt de familie in elk overleg en probeert de draagkracht en de visie van het gezin over te brengen.

Ook wanneer nieuwe bezoekers bij de voorziening aankloppen, komen ze bij de sociale dienst terecht.  Na een rondleiding wordt de zorgvraag in samenspraak door de maatschappelijk werker behandeld en verder opgevolgd.