Terugblik

Begin de 70-er jaren van vorige eeuw werd, in de schoot van het toenmalige Arrondissementieel Promotiecomité voor het Tieltse (APT), vanuit de vaststelling dat er in de Tieltse regio geen voorziening voor “mindervaliden”  bestond, een werkgroep “Gehandicaptenzorg” opgericht. Meteen het startsein voor het ontstaan, de groei en bloei van MIVALTI.

Op 25 mei 1976 legden 48 leden tijdens een eerste Algemene Vergadering de statuten vast en zag de vzw MInder VALiden Tielt, afgekort tot Mivalti, het levenslicht.

Onder impuls van de eerste directeur Roland Berteloot en toenmalig voorzitter Christian Vande Vyvere, koos Mivalti er van in het begin voor om in een familiale sfeer ondersteuning te organiseren voor volwassen personen met een mentale handicap.  En tot op vandaag proberen we dat elke dag waar te maken.

 

1978: Eerste steenlegging gebouw in Gruuthusestraat.

1980: Ingebruikname van de nieuwbouw “GRUUTHUSE”. Er werd van start gegaan met 11 cliënten. De groep groeide uit tot 16 bezoekers aan het dagcentrum en 10 bewoners in het tehuis niet-werkenden.

1990: Opening van de nieuwbouw “OVERDAM”. 24 bewoners vonden een nieuwe thuis.

1992: Start van het “HOOGHUIS”, eveneens een nieuwbouw. Er wonen 12 mensen.

1998: Aankoop van een rijwoning nabij de moederinstelling die na volledige verbouwing dienst doet als project Beschermd Wonen. Sinds 1999 wonen er 5 mensen in het “VIERKANT”.

2001: Wegens plaatsgebrek werd in 2000 gestart met de bouw van ateliers en feestzaal voor een totale oppervlakte van 1000 m². Deze realisatie betekende meer ademruimte voor iedereen. Wonen en werken kon op die manier beter gerealiseerd worden.

2003: Aankoop van het “HOEKHUIS”, een huurhuis waar sinds enkele jaren 10 mensen verbleven.

2004: Aankoop van een schooltje en villa die palen aan het huidige Mivalti-domein. Vroeger dan verwacht werd de villa gerenoveerd voor een nieuw project Beschermd Wonen voor 5 personen.

2005: Renovatiewerken aan het HOEKHUIS.

2006: Oprichten van een snoezelruimte en belevingstuin, vanuit de nood aan specifieke belevingsactiviteiten voor heel wat van onze cliënten. Hier bieden we een unieke belevenis aan bewoners die nood hebben aan rust en een sensopatische benadering.
Oprichten van een “bezinningshoek” in de tuin van de Overdam. Een plaats voor de bewoners die het soms moeilijk hebben of zich eens willen afzonderen.

2007: Het schooltje werd omgebouwd voor de opvang van bezoekers van het dagcentrum.
Renovatiewerken in het Hooghuis en de Lionszaal. Voortdurende kleinere renovaties en investeringen in aangepast materiaal dringen zich op, vanuit een constant veranderende zorgvraag van cliënten.

2010: De Overkant, een huis in de rij in Tielt, biedt een nieuwe thuis aan drie mensen.

2012…: In de toekomst willen we, steeds vanuit de begeleidingsvraag van onze cliënten, verder investeren in aangepaste structurele en methodische middelen. Een aangepast dagcentrum, een nieuwbouw voor Tehuis niet werkenden, een aangepaste setting voor mensen met bijzondere noden, project “proef-wonen”, woonsettings in stad of aanpalende gemeenten, alle mogelijkheden staan open om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.