Steunen

Sinds de stichting van Mivalti is de LIONS-club Tielt een bevoorrechte partner, die heel wat events organiseert t.v.v. onze voorziening.

Ook Rotary Tielt en andere serviceclubs, zijn ons genegen en steunen ons in verschillende vernieuwende projecten.

De verschillende gemeentes van het arrondissement Tielt steunen ons financieel. We kunnen ook steeds beroep doen op hun logistieke medewerking waar nodig.