Familie- en Gebruikersraad

familie en gebruikersraadDe familie- en gebruikersraad is een adviserend overlegplatform in de voorziening waarin gebruikers, familieleden en wettelijke vertegenwoordigers zetelen.  De werking van de voorziening wordt tijdens dit overleg besproken en toegelicht.  Wanneer  er veranderingen zijn op vlak van visie, infrastuctuur, wetgeving, activiteiten, … wordt het advies van de familie- en gebruikersraad gevraagd. Regelmatig vinden er info-momenten plaats waarop alle familieleden worden uitgenodigd. In de raad van bestuur van de vzw Mivalti zijn 2 vertegenwoordigers van de familie- en gebruikersraad opgenomen.  Daarnaast zijn nog 2 leden opgenomen in de algemene vergadering van de vzw Mivalti.  Tot slot volgt een lid van de familie- en gebruikersraad de vergaderingen van de toezichtsraad van Mivalti op. 
Om de 4 jaren vinden er verkiezingen plaats voor de familie- en gebruikersraad, zoals beschreven in de inspraakbesluiten van het VAPH.

Maar ook de bezoekers van het dagcentrum en de bewoners van het tehuis of beschermd wonen krijgen maximale inspraak. Bij alles wat we doen vragen we jouw mening. Wekelijks is er ook een bewonersvergadering.  Enerzijds geven de begeleiders informatie  over nieuwtjes, veranderingen en komende activiteiten, anderzijds kan je hier terecht met jouw vragen, voorstellen en bedenkingen. Dit alles wordt dan besproken in de familie- en gebruikersraad.

De gebruikersraad neemt verschillende initiatieven die de werking ten goede komen:
– verkoop van jaarlijkse bureelkalender
– organisatie van het zomerfeest
– ter beschikking stellen van een Sinterklaasbudget

Wens je meer info over de gebruikersraad, aarzel niet contact te nemen met voorzitter Sylvie Billiet.