Agogische dienst

Samen met de begeleiders en alle diensten staat de ortho-agoge in voor het opstellen en het dagdagelijks opvolgen en uitvoeren van het zorgplan.  Het plan wordt in dialoog met cliënt en familie opgemaakt.

Bij bijzondere vragen (bvb psychische problematiek, autisme, dementie,…) krijgt het team vanuit de agogische dienst extra ondersteuning.